Buiten je comfortzone is het plezanter dan er binnen - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Buiten je comfortzone is het plezanter dan er binnen

Januari 2022 > week 2
Buiten je comfortzone is het plezanter dan er binnen.
  Klik hier om de email in uw browser te lezen
Inspiratiemail van Hilde Van Bulck

Hilde Van Bulck

'Mensen, scholen en hun teams naar hun essentie brengen,
is mijn essentie.'

Bewustzijnsarchitect - Spreker - Schrijver

Systemisch opsteller en adviseur


Met een passie voor onderwijs

AMI Activator - Motivator - Inspirator
In het vuur van de zeven stralen. Nieuwe opleiding start op 14 januari. Nieuwe vorm van opstellen.
INHOUD
 • Waarom zou je de werking van de 7 stralen integreren in je leven? 
 • Soul Alignments: een antwoord op de grote nood die vele mensen nu ervaren.
 • Een nieuwe vorm van opstellen. 
 • Dankwoordje voor de experimenteerfase in de nieuwe vorm van opstellen.
 • Investeren in jezelf is nooit verloren. 
 • Blogartikel: Buiten je comfortzone is het veel plezanter dan er binnen.
 • Activiteitenkalender 
De werking van de zeven stralen integreren in je leven
 • bevrijdt je van ingesleten patronen,
 • opent je voor een ruimer bewustzijn,
 • brengt je emoties tot rust, 
 • doet je de onmiddellijke impact ervan ervaren,
 • brengt je dichter bij je intuïtieve creativiteit,
 • zet innerlijke heling in gang,
 • brengt soepelheid in je relaties,
 • ontwikkelt je onderscheidingsvermogen, 
 • verhoogt je immuniteit tegen invloeden van buitenaf,
 • maakt je milder tegenover jezelf en anderen, 
 • doet je stappen vooruit zetten,
 • maakt je bewuster van wie je bent, 
 • verheldert persoonlijke en professionele situaties,
 • en is wonderbaarlijk eenvoudig toe te passen in je dagelijks leven. 
Bovendien bereidt je jezelf en je omgeving vanuit het nu voor op de toekomst. De kennis over en de werking van de stralen zal de volgende eeuwen steeds verder insijpelen in de organisatie van de maatschappij. Dit proces is al bezig. Onderwijs, politiek, geneeskunde, psychologie, financiën, economie, ... zullen de kennis en de werking ervan steeds meer omarmen. Wat voel je? Voel jij een innerlijk engagement om hier deel van uit te maken? Voel je welkom tussen de andere deelnemers in een integere en veilige omgeving. 
Acht vrijdagavonden van 19.30 u tot 22 u. We ronden af met een gezellige drink. Info en inschrijving.
Online event: Tijdens de Soul Alignments maken we op een meditatieve manier verbinding met onze aarding en ons zielenbewustzijn zodat verbinding, rust, evenwicht en vertrouwen een feit worden. We bieden hiermee een antwoord op de grote nood die vele mensen nu in hun leven ervaren. Laten we dit met velen samen creëren.

 

Ik neem deel aan de Soul Alignments. Info en inschrijving.
Iedereen die al eens heeft deelgenomen aan familieopstellingen heeft de krachtige werking ervan aan de lijve ervaren. Daarbij heb je kunnen vaststellen hoe er meer ruimte in je leven ontstaat, hoe je je vrijer voelt om stappen te zetten en beslissingen te nemen. Bij de opstellingen met de 7 stralen wordt de werking van de verschillende bewustzijnsniveaus geïntegreerd in het verhelderend proces. De eenvoud ervan brengt evenwicht in dynamieken die voor ons eerst onbewust waren. Op een zachte manier maakt ze onze plek ten opzichte van onze ouders duidelijk, neutraliseert ze jarenoude conflicten of maakt ze ons bewust van de relatie tussen ouders op het nog ongeboren kind. Die inzichten geven ons een gigantisch voordeel in onze omgang met de betrokken personen. We vermijden erdoor valkuilen waar we anders achteloos zouden instappen. Een win win voor alle partijen.

DANKWOORDJE: Hierbij wil ik alle deelnemers bedanken die vanuit de verschillende opleidingen van de 7 stralen meegewerkt hebben aan het experiment om opstellingen vanuit die stralen te doen. Want een experiment was het! De meerwaarde ervan hebben we allemaal kunnen vaststellen. Ik hoop vanaf nu vele mensen te laten kennis maken met deze unieke manier van werken. 
Ik kies voor groei en neem deel aan de familieopstellingen.
Ik kies voor groei en neem deel aan de opstellingen met de 7 stralen
Individuele coaching met een spiegelend effect voor persoonlijke groei. Het is een investering in jezelf die de kwaliteit van je leven en van jouw omgeving levendiger maakt. 
 
Bij een individuele coaching kan je terecht voor eenvoudige en ingewikkelde vragen, voor persoonlijke en professionele vragen. Een investering in jezelf is nooit verloren. Ze opent deuren waarvan je dacht dat ze altijd gesloten zouden blijven. Ze nodigt je uit om buiten je comfortzone te treden, maar eerlijk? Er buiten is het veel
plezanter dan er binnen. Ze brengt je dichter bij de realisatie van je dromen waarvan je altijd dacht dat ze onmogelijk waren, maar die nu toch werkelijkheid blijken te worden. 
De meeste mensen wachten tot ze zichzelf ergens zijn verloren, voor ze de stap zetten om zichzelf te vinden. Zo ver hoef je het echt niet te laten komen. Op tijd en stond een coaching is verfrissend als je voor de kruispunten en de afslagen in je leven staat. Ze luistert, ondersteunt, inspireert en activeert. Voor je het beseft, krijgen de dingen die je eerst zorgen baarden een nieuw perspectief. 
Ik maak een afspraak voor een individuele coaching
Inspirerend blogartikel

Dankjewel

Beste lezers,

Dank je wel om deze inspiratiemail door te nemen. Velen onder jullie hebben al kunnen genieten van mijn werk en hebben zich de inzichten eigen gemaakt en geïntegreerd in je leven en je werk. Dank je wel om ambassadeur te zijn van mijn werk en er met zoveel mogelijk mensen over te praten of de inspiratiemail te delen. Hoe meer mensen ontwaken, hoe bewuster we op deze mooie planeet aarde kunnen samen-leven.

Met levenslustige groet

Hilde Van Bulck

Global Living in Awareness

'Awareness is now'


Global

Hoe kun je als individu bijdragen aan een krachtige en liefdevolle wereld? Door elke stap die we zetten in het ontwikkelen van ons innerlijk leiderschap inspireren we onze omgeving. De resultaten ervan inspireren weer anderen die het op hun beurt verder verspreiden in hun familie, bij hun vrienden en hun professionele contacten. Scholen, organisaties en bedrijven hebben de mogelijkheid om ‘bewust aanwezig zijn’ op grote schaal te verspreiden. Heel de wereld wordt erdoor geïnspireerd. We streven naar een collectief bewustzijn waarin alle aspecten van het leven als belangrijke waarden centraal staan. Dit vraagt (wereld)leiders die bereid zijn om de collectieve ontplooiing van hun bevolking te stimuleren en de samenleving harmonisch te heroriënteren vanuit eenheidsbewustzijn.
 

Living

Streven naar de perfecte work-life balance is niet meer aan de orde. We zijn vooral op zoek naar een kwaliteitsvol en vreugdevol leven dat ons een diepe voldoening geeft op alle vlakken en ruimte geeft aan onze diepere missie.
 

Awareness

We gaan opnieuw de verbinding aan met onze onze essentie en ons authentieke zelf. Vanuit onze bewuste aanwezigheid geven we uitdrukking aan onze levensmissie. We doen dit niet alleen. Op grote schaal worden we wakker. Ontwaken en bewustzijn gaan hand in hand en dragen bij aan een leefbaardere en liefdevollere wereld voor iedereen. We geven dit als een geschenk door aan de volgende generaties.
Website
Email
LinkedIn
Facebook
Instagram
Medium
YouTube
Copyright © 2022 Hilde Van Bulck - Samtati BV, Alle rechten voorbehouden.
Dit is de inspiratiemail van Hilde Van Bulck - www.hildevanbulck.com


Terug naar de inhoud