HEEL je wonden , om weer HEEL te worden - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

HEEL je wonden , om weer HEEL te worden

April 2019 > Week 15
Naamloos 1


   

                            

“ HEEL je wonden ,  om weer HEEL te worden ”

Albert Denayer   

Energetisch therapeut werkzaam in Wommelgem - Antwerpen.

Website :    www.lichtbrug.be

email          albert.denayer1@telenet.be

tel: 0471-847.078   na  20 uur 00 

 

De Zeven Hemelse Harmonieën .

 

Dit is een nieuwe energetische werkmethode, het gaat erover

 om op 7 verschillende plaatsen op het hoofd, poorten te openen dewelke de  energetische trilling van disharmonie naar een hogere trilling brengt in de fysieke, emotionele en  spirituele laag, en  die de biochemische frequenties in de biologische  constructie van het lichaam kan ompolen dewelke de cellen  in de mogelijkheid brengen om toxines vrij te laten.

Vanaf het moment dat deze “ poorten “ geopend en geactiveerd zijn, creëert het een geleidende vorm in een synergie van trillingen die de verbindende lagen harmoniseert van het lichaam waarbij het empatische systeem, het endocriene systeem, het neurologische systeem en het circulaire systeem

( de bloedsomloop ) harmoniseert. Traumatische ervaringen creëren structuren in de cellulaire uitlijning die de capaciteit tot osmose verminderen en die structuren creëert in de stoffelijke laag ( materie-lichaam ) die dan energie omzet in formules, die dan door de geopende en geactiveerde poorten in het hoofd kunnen omgepoold worden. Deze poorten zijn  essentiële punten en geven een instroom   van veranderende frequenties tussen de emotionele, fysieke en energetische lichamen. Depressie is de wortel voor héél veel niet optimaal functioneren in het endocriene zenuwstelsel, waardoor het een beschadigend effect geeft tussen de stoffelijke en de biochemische onderdelen afgescheiden door het klierstelsel dewelke toxines zijn. Depressies zijn niet alleen emotioneel , ook biologisch.  Door deze Zeven poorten te openen en te activeren balanceren ze de bio energetische krachten in het lichaam. Er is een groter Goddelijk ontwerp in heel dit organisme dat nu aan de orde is om te evolueren en de beperkingen te overstijgen in de bio energetische quantum resonantie, zodanig dat het de emotionele, energetische en de fysieke lichamen balanceert in samenwerking met het ecosysteem van onze planeet en dit voor het welzijn van de mensen en van de planeet.

De formules of symbolen die op elke  “ poort” worden ingebracht worden, zullen de wonden herstellen van het gekwetste vrouwelijke, zowel in de vrouw als in de man aanwezig en die terug het herstel gaat brengen waarbij de gewonde vrouw, de gewonde man gaat helen in elk individu.

De bekrachtiging van héél het wezen op het emotionele en fysieke niveau om de Lichtkrachtenergie terug te brengen en te laten doorstromen; hierdoor komt er harmonie ( gezondheid en welzijn ) in de fysieke, emotionele en energetische  lichamen.

Dit is hoe de Egyptenaren in vroegere tijden zich openden naar de Hogere Bewustzijnsvormen die de Goddelijkheid manifest aanwezig brachten en de kracht hiervan in het materiebewustzijn activeerden. 

 

Karmische deprogramering en  het energetisch afwerken  van het karma.    

 ( enkel behandelingen,  80 euro per sessie =  2 à 3 uren )

Karma is één van de voornaamste  Universele Wetten, namelijk de wet van : Oorzaak en Gevolg

Velen kampen met  emotionele problemen, medicatie kan helpen om deze emotie te onderdrukken, maar het lost het probleem ( de oorzaak ) niet op .

Men denkt dat het  probleem of de oorzaak in dit leven te vinden is ,

niets  is  minder   waar.

Het is enkel het gevolg van een gebeurtenis in één van de vorige levens of één van de vorige generaties dat niet afgewerkt is ..    en dat zich nu aanmeldt

door  een emotie  en die vraagt  om afgewerkt te worden.

Een gebeurtenis van één van de vorige levens of  van een vorige generatie   dat niet afgewerkt of opgelost is, uit  zich  in een emotie of ziekte …. ,

 ( een ziekte komt  ALTIJD voort uit een  emotie )

Indien deze emotie steeds blijft aanhouden en sterker  wordt  , dan is het de  tijd om er iets aan te doen, dus  af te werken. 

Eens dat de oorzaak ( Karma ) van de emotie opgezocht is , kan men het héél goed begrijpen en plaatsen in dit leven, kan men het aanvaarden, en dan eerst kan men het loslaten.

Door Energetische   Behandelingen  ( helings  )  wordt de oorzaak afgewerkt zodanig dat men zich terug goed voelt en men lichamelijk en geestelijk terug in balans is .

Het is onze energetische rugzak leegmaken en onze problemen daadwerkelijk aanpakken.

Voorbeelden van emoties :

- zich  emotioneel NIET goed voelen naar een andere persoon, als deze     negatieve emotie blijft , duidt dat op karma met deze persoon

 - angst voor de dood

 - waterangst

 - vliegangst

- en vele andere angsten

 - waarom kan ik geen liefde geven ? 

- waarom kan ik geen liefde ontvangen ?  

 - waarom heb ik een angst van een bepaald dier  ?

- waarom voel ik mij niet goed in mijn huis of appartement  ?

 - waarom voel ik mij slecht op één of andere plaats of stad  ?

 - waarom voel ik mij niet goed  ? er kunnen entiteiten ( zielen )in het lichaam zitten  die ons   een   plaatselijke hinder of pijn kan geven die medisch niet verklaard kan   worden .   Deze entiteiten ( zielen ) worden gelocaliseerd in het lichaam en naar het Licht     gebracht.

- emotionele problemen in de relatie met de partner of met de kinderen en familieleden ,    soms met een collega op het werk,   deze emoties hebben allemaal hun oorsprong in vorige levens of vorige generaties

( familiegeheimen ).

Al de oorzaken , dus het karma achter deze   emoties  kunnen opgezocht worden en afgewerkt.

LOSLATEN   betekent   VRIJHEID.  

 

 

FEET

Fysio    Energetische   Emotionele  Therapie

Deze therapie gebruik ik om onder andere de emotie (s) die gepaard gaan  met het karmisch gegeven  LOS   TE    KUNNEN    LATEN………….

Deze methode werkt op het onderbewustzijn waar alle emoties en blokkades van oudsher zijn opgeslagen, om dit alles los te kunnen laten.

De persoon die deze methode ontwikkeld heeft 

( een Belg )

noemt dit :  De  onwaarschijnlijke  complexiteit van de eenvoud.

Meer info op de website

 

Cranio  Sacraal  therapie.

 ( enkel behandelingen )

Is ontstaan uit de Kinesitherapie . Het is een techniek om de blokkades  in de natuurlijke beweging van het hersenvocht te stimuleren. Dit vocht stroomt tussen de schedel en het heiligbeen, de therapeut  “voelt” een langzame, kleine beweging en kan met een héél zachte druk en vooral véél aandacht een geblokkeerde stroming op gang brengen.  

De essentie van cranio-sacraal therapie is “ voelen”, het is ook een héél goede relaxatie therapie.

 

Het reinigen van negatieve energieën en entiteiten in huizen en appartementen

Sommige mensen voelen zich niet goed in hun huis of appartement, dit is in de meeste gevallen  te wijten zijn aan de aanwezigheid van negatieve  energieën en /of entiteiten die er aanwezig zijn .

Deze kunnen ook verwijderd worden .

Terug naar de inhoud