Intensieve training Esoterische Healing in Brugge - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Intensieve training Esoterische Healing in Brugge

Mei 2020 > Week 21
Naamloos 1

Beste,

Je bent van harte welkom op de volgende ‘intensieve training Esoterische Healing’ in Brugge. Tijdens deze opleiding kom je in het bewustzijn van de krachten van je Hogere Zelf, de Meesters, de wetenschap van de driehoeken en leer je deze te gebruiken in esoterische healing.

Deze opleiding wordt in Vlaanderen al 20 jaar door Jan gegeven.

Bekijk even de uitnodiging op onze website van ‘College of Esoteric Healing’:

https://www.collegeofesoterichealing.com/aanbod/intensieve-training-esoterische-healing-1ste-jaar-brugge-ook-online-via-zoom

Het is een opleiding met diepgaande meditaties en healingsoefeningen.

Hartelijke groeten,

Jan Gyselinck

jan.gyselinck@skynet.be

www.collegeofesoterichealing.com

0473/135162

Intensieve training in Brugge

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden

ESOTERISCHE HEALING (1ste jaar)

 

The Art of Esoteric Healing

 

Esoterisch onderricht, meditaties, healing en reading

 

max 20 personen 

Jan geeft deze opleiding al 20 jaar in Vlaanderen en Nederland.

 

De Innerlijke Vuren van je Hogere Zelf vormen de basis van de ‘wetenschap van esoterische healing’. 

Kennis van en ervaring met je innerlijke vuren geeft je een helderziendheid, helder voelen in de krachten van de ziel van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde.

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.

 

Tijdens deze intensieve training word je opgeleid om consulten (healing en reading) en meditaties te geven in esoterische healing.

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties, healingoefeningen, lesopgaven, … 

van jouw innerlijke vuren en die van de Meesters en de Aarde en je leert deze vermogens te gebruiken bij het esoterische healen.

 

‘Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten ...

zal leiden tot de wedergeboorte van de mensheid.’ 

 

Dag 1-2-3 : In contact met je innerlijke helende krachten

Grondbeginselen der esoterie; bewustwording van het etherisch lichaam

In contact met je innerlijke krachten, vermogens en vuren van je Hogere Zelf

Telepatische gevoeligheid; reading en healing

 

Dag 4-5-6 : Esoterische healing en driehoeken : deel 1

Wetten van gezondheid en healing, subtiele anatomie, …

Basis-Driehoeken van esoterische healing: praktische toepassingen, healingsessies

 

Dag 7-8-9: Esoterische healing en driehoeken : deel 2

Verdieping van de wetten van gezondheid en healing, subtiele anatomie, …

Specifieke en Planetaire Driehoeken van esoterische healing: praktische toepassingen, healingsessies

 

Dag 10: Healing met de Meesters : deel 1

In contact met je innerlijke Meester(s); healingsessies

Esoterische healing met de Meesters, Avatars, Christus en het Planetair Hart

 

Inschrijven is noodzakelijk via mail : jan.gyselinck@skynet.be

 

Data:

In Brugge op ma- en dinsdagen telkens van 10u tot 17u

 21/09/20 - 22/09 - 19/10 - 20/10 - 23/11 - 24/11 - 14/12 - 15/12 - 18/01/21 - 19/01

 

Plaats: 

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden.

 

Docent: 

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

(Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)

 

Bijdrage:

De bijdrage: 1999 euro (incl BTW) (inclusief boek, syllabus, drank) 

 

Inschrijving is definitief door storting van 1999 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

(BIC CTBKBEBX ) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘IT - Esoterische Healing - Brugge’.

 

+++

Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing.

 Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing. 

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet. 

De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.

 

Jan geeft al 20 jaar deze training in Vlaanderen en Nederland

+++

 

Al wat bestaat zijn samenstellingen van de fijnste energieën – Gautama Boeddha

 

De Wetenschap der Driehoeken beheerst zowel het menselijke gestel 

in al zijn aspecten als het gestel van een zonnestelsel – DK

 

Oorzaak impliceert het idee van dualiteit – dat wat inwijdt en dat wat tegelijk wordt voortgebracht

door de inwijding. De twee ideeën zijn niet van elkaar te scheiden. Het resultaat impliceert een derde

idee … zodat resultaten altijd worden voortgebracht door een naast elkaar plaatsen van de paren van

tegenstellingen – DK

 

Alleen wanneer een leerling of behandelaar een intelligent oordeel heeft over zijn eigen probleem of

dat van zijn cliënt (wanneer het zijn doel is zichzelf of zijn cliënt geschikt te maken voor dienst);

alleen wanneer hij het vermogen heeft om gewetensvol de formules en methoden die hem zijn verschaftop te volgen 

(wanneer zijn enige doel is om gezonde voertuigen voor de betere uitvoering van het Plan te verkrijgen); 

en alleen wanneer het doel onzelfzuchtig is (wanneer hij er niet op uit is om aan ziekte te ontkomen voor zijn eigen persoonlijk voordeel), 

zal hem worden toevertrouwd het karma te zuiveren en binnen te gaan en aldus terecht de vormvoertuigen van de persoonlijkheid aan te passen, 

en alleen dan zullen de formules werken in verbinding met het zielsbewustzijn – DK

 

Elke spiritueel-healings praktijk behoort te worden voorafgegaan door jaren van nauwkeurige

studie betreffende de aard van energie, van de typen van stralen, van de chakra’s; 

men dient hier minimaal drie jaar aan te besteden – DK

 

Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten … 

zal later leiden tot de wedergeboorte van de mensheid – DK
 

Terug naar de inhoud