Leren in veiligheid. Dat is wat drie eenvoudige principes voor onderwijs doen. - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Leren in veiligheid. Dat is wat drie eenvoudige principes voor onderwijs doen.

Augustus > Week 35
Leren in veiligheid. Dat is wat drie eenvoudige principes voor onderwijs doen.
Inspiratiemail van The New Life Experience
Wordt deze email niet correct weergegeven? Bekijk hem online

The New Life Experience daagt je uit om het hoogste collectieve bewustzijnspotentieel in de nieuwe wereld te leven. Alles wat je nodig hebt is al aanwezig.


The New Life Experience is een creatie van Hilde Van Bulck

LEREN IN VEILIGHEID
DAT IS WAT DRIE EENVOUDIGE PRINCIPES IN ONDERWIJS DOEN

Augustus 2018 door Hilde Van Bulck
ONDERWIJS & OPVOEDING
'Een leerkracht die zelf blijft leren, is de gedroomde leerkracht voor leerlingen.'
Beste leerkracht,
Beste directeur,
Beste zorgleerkracht,
Beste ouder,

Wanneer is een kind bereid om te leren? Als het zich veilig voelt. Wanneer is een kind in staat om te leren? Als het zich veilig voelt. Wanneer heeft een kind zin om iets nieuw te leren? Als het zich veilig voelt. Wanneer is een kind in staat om zich op een natuurlijke manier te gedragen? Als het zich veilig voelt. 

Wanneer staat een leerkracht op een ontspannen manier voor de klas? Wanneer kan hij/zij gemakkelijk inspelen op wat er in de klas gebeurt? Wanneer is een leerkracht bereid om op een speelse en creatieve manier nieuwigheden in de klas te brengen? Wanneer is hij/zij in staat tot een groot engagement voor de school en met de collega's? Het antwoord is hetzelfde. Als de leerkracht zich veilig voelt. Hetzelfde geldt voor de ouders en voor elke functie in een school. 

Staan we op school wel voldoende stil bij die veiligheid? Over welke veiligheid gaat het? Voor de externe veiligheid zorgt de preventieadviseur. Gebouwen, meubilair, verwarming, elektriciteit en toegang tot de school. Dat alles moet in goede staat zijn. 

De veiligheid waar ik het hier over heb is de emotionele veiligheid. De innerlijke veiligheid zeg maar. We weten niet echt hoe het met het innerlijk veiligheidsgevoel van leerlingen en hun leerkrachten gesteld is. Het begint pas op te vallen als iemand niet goed meer functioneert of als leermoeilijkheden opduiken. Of als de leerkracht de klas niet meer in de hand heeft, of een burnout krijgt. Het kind voelt zich binnenin niet voldoende veilig. De leerkracht voelt zich niet voldoende beschermd en ondersteund in de taak. 

De emotionele intelligentie steekt dan een stokje voor wat we het 'normale functioneren' noemen. Eerst moet de veiligheid worden hersteld en naar de emoties die  de overhand nemen worden gekeken . Emoties? Een vies woord dat we liever uit de weg gaan? Of een bron van informatie die ons op weg helpt? 

Wat maakt dat een leerling zich onveilig voelt? Daar is een gamma van mogelijke verklaringen voor. Wat speelt er zich thuis af? Hoe veilig voelt de thuissituatie aan? Zijn er moeilijkheden die het kind aanvoelt? Is het kind bezorgd om een ouder, een broertje of een zusje, een grootouder? Heeft de familie een verlies geleden in de vorm van een overlijden? Dergelijke situaties werken diep in op het gevoel van veilig in het leven te staan. 

Is de klasgroep veilig? Wordt het kind er in opgenomen of staat het aan de kant? Worden er andere leerlingen gepest en voelt het kind er zich niet goed bij? Voor wie zorgt de leerling? Heeft hij opmerkingen moeten slikken die zijn integriteit hebben aangetast? Voelt de leerkracht veilig aan? Wordt het kind verontrust door de spanningsvelden in het team ook als het er concreet niets over weet? 

Eén ding is zeker. Als het veiligheidsgevoel verstoord is, heeft dat een effect op de klassfeer, op de leerbereidheid van de groep en op elke individuele leerling. Pesterijen, spijbelen, leermoeilijkheden kunnen dan ingezet worden als een alarmsignaal om het breder beeld in kaart te brengen. Een tweede zekerheid is dat op termijn leerkrachten de situatie niet langer kunnen hanteren en dat er een vervanging moet gezocht worden. De onveilige situatie krijgt dan er nog een extra onveilig ingrediënt bij.

Zijn scholen bereid om de innerlijke veiligheid te onderzoeken? Scholen zijn plaatsen waar leren en groei centraal staan, waar het potentieel naar boven mag komen. Hoe bereid zijn scholen om te leren, te groeien en hun potentieel te ontplooien via het verbeteren van de innerlijke veiligheid? Willen ze leren hoe pesterijen, leermoeilijkheden, spijbelen en het uitvallen van leerkrachten kunnen gekeerd worden? Willen ze leren hoe ze tijd kunnen winnen om hun onderwijstaak met minder verstoringen uit te voeren? 

Drie eenvoudige principes brengen een veilige beweging in de school. Een probleem van onveiligheid toont meestal een verstoring in drie belangrijke principes. De natuurlijke rangorde is de plaats die leerlingen en leerkrachten in de klas innemen. Ze is bepalend bij rust en onrust in een klasgroep, voor de concentratie en het leerpotentieel. Ten tweede moeten geven en nemen in balans zijn. Tot slot heeft iedereen waarde voor de school en kan er niemand uitgesloten worden, ook niet de zogenaamde lastige leerling. Als de drie principes in evenwicht worden gebracht, wordt de veiligheid hersteld en herleeft de klas én de school. 

Onderwijsopstellingen zijn een werkwijze waarbij de verstoringen die ontstaan vanuit onveiligheid visueel worden weergegeven. Representanten die bepaalde personen in de probleemsituatie vertegenwoordigen worden onderling ten opzichte van elkaar geplaatst. De plaats, afstand en richting waarin ze staan, geven een duidelijk beeld van het probleem. De dynamieken die werkzaam zijn, worden door de vraagsteller herkend en verder uitgewerkt.

Een win-win situatie voor alle betrokkenen. Opstellingen laten iedereen in zijn waarde. Elke betrokkene wordt gezien en gehoord en kan na een opstelling opnieuw de eigen (veilige) plek innemen. Er kan opnieuw les gegeven worden. 

Geloof niet waar hier geschreven staat! Kom gewoon zelf van dichtbij meemaken hoe we de innerlijke veiligheid kunnen herstellen waardoor leren gemakkelijker wordt, schoolprestaties stijgen en de samenwerking verbetert. Je deskundigheid stijgt, waardoor je innerlijke veiligheidsgevoel groter wordt en je klaar bent voor je volgende schoolavonturen.

Hieronder vind je voldoende mogelijkheden om je te verdiepen in en kennis te maken met de opleidingen die de innerlijke veiligheid - en nog veel meer - vergroten. Ik wens dat de onderwijsprofessionals en de ouders massaal de transformatie aangaan. Graag tot binnenkort.

'De leerkracht die zelf blijft leren, is de gedroomde leerkracht voor de leerlingen.' 

Ik wens je een veilig schooljaar op alle domeinen. 

Met levenslustige groet

Hilde Van Bulck
INHOUD

1. Teaching by being 
2. Jaaropleiding familieopstellingen met specialisatie voor onderwijs
3. Onderwijsopstellingen: Een 360°-blik op het schoolgebeuren
4. Lezing en workshop voor scholen op de tweede internationale opstellingendag in Gent
5. Leiderschapscoaching

6. Pedagogische coaching
7. Boek: De eigenwijze kikker
8. Opleidingen of lezingen op school         
9. Transformerende impulsen voor onderwijs

10. Kalender

 
1. Teaching by being 
Down to earth & in verbinding lesgeven voor leer-krachten


Iemand die een lichte, speelse energie heeft daar ben je graag bij. Zulke directeurs en leerkrachten inspireren hun teams en hun klasgroepen. Een lichte klasgroep is een zaligheid om les aan te geven. Maar hoe doe je dat? Het is nochtans niet moeilijk. Teaching by being is inspirerend en motiverend lesgeven vanuit... Lees meer...

Twee maal twee dagen -  28 uren professionele training
Teaching by being module 1
11 en 12 oktober 2018
of
 22 en 23 januari 2019

Teaching by being module 2*
6 en 7 mei 2019
* Je kan enkel aan module 2 deelnemen als je module 1 hebt gevolgd

Meer info en inschrijven voor Teaching by being
2. Jaaropleiding familieopstellingen met/zonder specialisatie voor onderwijs
Of je een goede band hebt met je familieleden of niet, of je ze kent of niet, feit is dat je een schakel bent in de lange lijn van voorouders en voor de kinderen die na jou komen. De geschiedenis en de emotionele beleving van de leden uit je stamboom hebben een grotere invloed dan je op het eerste zicht zou denken. De verbondenheid of juist het gemis eraan ... Meer lezen
Voor... zelfstandigen en ondernemers
                                 iedereen die een diepgaande interesse heeft
onderwijsprofessionals
       coaches,
opvoeders, enz...
Start op 6 en 7 oktober 2018
Schrijf je tijdig in!

Een jaaropleiding is een hele investering in tijd, engagement en centen. Neem zeker contact op als je eerst een persoonlijk gesprek wenst over dit traject. 
Meer info en inschrijven voor de jaaropleiding
3. Onderwijsopstellingen
Een 360°-blik op het onderwijsgebeuren
(R)evolutie in het onderwijs! Nieuwe trend. Lees verder! Wat er nu gebeurt is een werkelijke ommekeer! Een nieuwe trend dient zich aan. Wat vijf jaar geleden ondenkbaar was, is nu werkelijkheid aan het worden in steeds meer scholen. Toen ik vijf geleden in de scholen waar ik een lezing of een workshop gaf vroeg wie er al over onderwijsopstellingen of educatieve opstellingen had gehoord, kreeg ik meestal vragende blikken als antwoord. Als ik er nu naar vraag... Lees verder
Wat zijn onderwijsopstellingen of educatieve opstellingen?
Voor wie kun je ze inzetten?
Wat beogen ze?
Wat zijn onderwijsopstellingen of educatieve opstellingen?
Deelnemers vertellen hun ervaring
zaterdag 20 oktober 2018 - Borsbeek
woensdag 30 januari 2019 - Affligem
Info en inschrijven onderwijsopstellingen
4. Creatief met opstellingen - Tweede opstellingendag voor Vlaanderen en Nederland.

Na het daverende succes van onze eerste opstellingsbeurs vorig jaar, stellen we je graag de tweede editie van de meest inspirerende opstellingsdag van Vlaanderen en Nederland voor.
Sleutelwoorden voor deze dag: verbinding, ontmoeten, persoonlijke ontwikkeling, inspiratie, nieuwe stijlen, nieuwe ideëen, netwerken, ...
Maak kennis met de experten uit Vlaanderen en Nederland. Ze delen hun ervaring en hun kennis. 

Ik geef die dag een lezing en een workshop voor onderwijs, opvoeding en coaching waar je kunt aan deelnemen. 

LEZING: TRANSFORMERENDE IMPULSEN VOOR ONDERWIJS
Onderwijsopstellingen, hét antwoord op hedendaagse uitdagingen voor scholen!

Hoe win je tijd tijdens de les en de vergaderingen om zo meer aandacht aan de leerlingen te geven? Hoe pak je leerproblemen, schoolverzuim en pesten aan zodat ze naar een oplossing leiden? Hoe wakker je de leergoesting van leerlingen en het engagement van leerkrachten aan? Hoe vinden ouders, leerlingen en school de juiste plaats ten opzichte van elkaar? Drie eenvoudige principes dragen bij aan de kernopdracht van onderwijs. Maak kennis met de ontwapenende leer-kracht van onderwijsopstellingen. Ook interessant voor ouders.
 
WORKSHOP: BEWEGINGSIMPULSEN VOOR ONDERWIJS
Hoe drie eenvoudige principes beweging brengen in onderwijs
 
Geloof niet alleen wat je hoort vertellen. Kom zelf van dichtbij een onderwijsopstelling meemaken. Het is een ervaring die je blik verruimt en zorgt voor beweging en herstel. Ze is een doeltreffend beleidsmiddel waardoor je krachtiger in je functie staat, leren gemakkelijker wordt, schoolprestaties stijgen en de samenwerking verbetert. Opstellingen zijn een waardevolle aanvulling op je deskundigheid als directie of leerkracht. Ook interessant voor ouders.

zondag 11 november 2018
In hartje Gent

Een opstellingendag met bezieling
Meer info en inschrijven voor de opstellingendag
5. Leiderschapscoaching

In een veilige omgeving kunnen schooldirecteurs en andere leidinggevenden een ondersteunend en persoonlijk leiderschapstraject volgen. Het is een programma op maat waarin je een antwoord krijgt op de vragen waar je mee worstelt. Je krijgt tools aangereikt en ingeoefend die je leiderschap vergemakkelijken en je team inspireren.
Meer info en/of een afspraak maken voor een leiderschapscoaching
6. Pedagogische coaching

Wil je in de veiligheid en de beslotenheid van een individuele sessie je pedagogische bekwaamheden stevig verankeren en tegelijkertijd meer creatieve intelligentie en innerlijke vrijheid ervaren, dan is pedagogische coaching iets voor jou. 
Voor leerkrachten alle niveaus, zorgjuffen, enz...


Pedagogische coaching bij jou op school? Informeer voor de voorwaarden.
Meer info en/of een afspraak maken voor een pedagogische coaching
7. Start het schooljaar met het juiste boek!
De eigenwijze kikker - Het geheim van lesgeven en opvoeden. 

Het schooljaar starten doe je met dit boek als leidraad en inspiratie. Het boek ontroert, boeit, inspireert en motiveert. Het vertelt dàt wat je niet in de opleiding leert, maar onontbeerlijk is bij het lesgeven. Het geeft je werkwijzen die zo gemakkelijk zijn dat je er bijna zou naast kijken.
De opleiding Teaching by being en dit boek vullen elkaar aan. Lees meer...
Ik bestel De eigenwijze kikker - Bij bestelling van meer dan 10 exemplaren, vraag naar de voorwaarden.
 
  • Een lezing over Teaching by being? Schakel een bevlogen spreker in.
Maak vrijblijvend een afspraak voor een verkennend gesprek
9. Transformerende impulsen voor onderwijs via systemische opstellingen op school
  • lezing
  • demo
  • jaaropleiding
  • opstellingendagen
Zie ook nr 1 van deze nieuwsbrief
Maak vrijblijvend een afspraak voor een verkennend gesprek
10. Kalender Samen brengen we beweging

Ontdek de volledige kalender van The New Life Experience met activiteiten om te ervaren en te integreren.
Ontdek de volledige kalender van The New Life Experience
Beste lezer,
Dank je wel om deze inspiratiemail door te nemen. Dank je wel om hem te delen met je medemens. Dank je wel om jouw steentje bij te dragen aan een bewuste wereld.  
Met levenslustige groet
Hilde Van Bulck

 
Expert in THE NEW LIFE EXPERIENCE
Spreker, Opsteller, Transformator,
Onderwijsexpert, Auteur, Lichtwerker
Auteur van 'De eigenwijze kikker'
en van 'De nacht van ons leven'

info@the-new-life-experience.com
www.the-new-life-experience.com

015 31 54 81
0493 247 547
The New Life Experience is een creatie van Hilde Van Bulck & Samtati BVBA
Stuur deze mail door naar een vriend

Copyright © 2018 Samtati BVBA - The New Life Experience, All rights reserved.
Dit is de inspiratiemail van The New Life Experience - www.the-new-life-experience.com
Terug naar de inhoud