Masterclasses voor dansleraars - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Masterclasses voor dansleraars

September > Week 38
Naamloos 1


De Vlaamse Biodanzaschool biedt een reeks van drie Masterclasses aan:

 

 • Zondag 11 oktober 2020: Basiscoachingsvaardigheden - Luisteren met heel je zijn
 • Zondag 8 november 2020: Bewegingswaarneming - Wat fluisteren je bewegingen je toe?
 • Zaterdag 16 januari 2021: Groepsdynamiek en overdracht - Een stimulerende omgeving bieden  Ce séminaire se déroule en français avec une traduction simultanée en néerlandais.


Deze Masterclasses vinden live plaats in Koningsteen, Kapelle-op-den-Bos, van 10.00 tot 17.30 u of online indien vereist. Ze gaan in elk geval door. 

 

Deelname: 90 € voor elke Masterclass, 250 € voor de drie samen (= 20 € korting).

 

Daarnaast 30 € per klas voor de catering (dranken en warme vegetarische lunch); deze betaal je pas indien duidelijk is of de Masterclasses ‘live’ kunnen doorgaan, bij online lessen valt deze kost weg.

Om maximale interactie mogelijk te maken , is het aantal plaatsen is beperkt, schrijf zo snel mogelijk in door een mail te sturen, klik 
hier, je ontvangt spoedig bevestiging met een uitnodiging tot betaling. 


​​Zie ook:
www.vlaamsebiodanzaschool.com

 

 

Basiscoachingsvaardigheden: Luisteren met heel je zijn

Foto

Als leraar ben je je bewust van de intense transformatieprocessen die dans in het algemeen en Biodanza in het bijzonder op gang brengt: deelnemers openen hun hart meer, ontdekken onontgonnen mogelijkheden in zichzelf, ze verbinden zich dieper met hun innerlijke kracht. Ze gaan andere levenskeuzes maken.
Het is daarbij niet verwonderlijk dat ze bij jou, als leraar, komen aankloppen om hun verhaal te doen hun twijfels en verlangens te delen, waarbij ze soms duiding of richting verwachten.

Hoe ga je met deze vragen op een professionele en biocentrische manier om? In deze Masterclass krijg je handvaten aangereikt om vanuit een diepe verbinding actief te luisteren. Concreet leer je:

 • De basisvoorwaarden voor een diepgaand gesprek onderkennen en creëren
 • De verschillende niveaus van luisteren kennen en toepassen
 • Luisteren met heel je lichaam, en non-verbale taal van de andere onderkennen
 • De ander empoweren opdat die in zichzelf bronnen van wijsheid en inzichten aanboort


'Luisteren met heel je zijn’ is een heel interactieve workshop met veel oefenen, en met dans natuurlijk. Je zal zelf ervaren wat een geschenk het is als iemand echt naar je luistert. Al wat je leert kan je direct toepassen, ook met je partner, vrienden en collega’s.

Datum: zondag 11 oktober van 10 u tot 17.30 u

Docent: Greet Selderslaghs. Greet heeft oa een achtergrond als manager in het bedrijfsleven en ruime ervaring met het coachen van individuen. Ze is Biodanzafaciltator en co-directrice van de Vlaamse Biodanzaschool. 
 

Wat fluisteren bewegingen je toe?
Elementen van bewegingswaarneming

Foto

“Onze schelp is een verhulling van onze essentie, ze weerhoudt de uitdrukking van ons diepste wezen.” (*)

Alles wat we ervaren, wordt door ons lichaam waargenomen en uitgedrukt door onze houding en bewegingen.  Je dans vertelt wat je diepe wensen zijn. Maar zolang niet je hele wezen, elke cel van je lichaam dat verlangen intens meedanst, kan je onvoldoende tot uitdrukking brengen wat je bedoelt.
 
Wat zou er gebeuren als je niet alleen je dans voelt, maar ook kon horen wat je bewegingen je liefdevol toefluisteren?  Concreet leer je:

 • Het verband tussen bewegingen, gevoelens en gedachten ervaren
 • Een veilige omgeving scheppen om liefdevolle bewegingswaarneming mogelijk te maken
 • Observeren van  houding en beweging op verschillende niveaus
 • Tools aan te reiken om houdingen en bewegingen organisch te transformeren 

 
“Wat fluisteren bewegingen je toe?” is een praktische masterclass waar je door beweging en dans de betekenis van lichamelijkheid, lichaamshouding en beweging ervaart, en het expressieve vermogen van je lichaam vergroot, zowel bij jezelf als bij anderen. We werken op basis van biocentrische lichaamslezing, de karakterstructuren van Reich, Integral somatic psychology en Sensorimotor Psychotherapy.

Docent: Inge Struyf, danstherapeut en - coach, Biodanzafacilitator en co-directrice van de Vlaamse Biodanzaschool

Datum: zondag 8 november 2020 van 10u tot 17u30


(*) in “Biodanza en lichaamslezen” , ontwikkeld door Maité Bernardelle, directrice van de Spaanse Biodanzaschool, Madrid.

 

Groepsdynamiek en overdracht – Een stimulerende omgeving bieden 

Foto

Een groep kan voor elke deelnemer een omhullende omgeving zijn: warm, stimulerend, toestemming gevend, niet-oordelend, fijngevoelig, zorgzaam. en zo de juiste voorwaarden bieden voor de uitdrukking van ieders potentieel.

Het begeleiden van een groep op een affectieve en geïntegreerde manier vereist een aantal kwaliteiten die kunnen worden ontwikkeld, zoals beschikbaarheid, luisteren, het waarderen van de kwaliteiten van elke persoon.

Daarnaast verdiept dit seminarie de theoretische elementen (groepsdynamiek, rol van de facilitator, overdracht) die men dient te beheersen om een groep een gestructureerde en structurerende affectieve omgeving te bieden.


Docent: Sylviane Legros, psychiater en Biodanzadocent

Datum: Zaterdag 16 januari 2021 van 10u tot 17u30

Deze masterclass vindt plaats in het Frans met simultaanvertaling naar het Nederlands.Ce séminaire se déroule en français avec une traduction simultanée en néerlandais.

Offrir un environnement stimulant - Dynamique de groupe et transfert

Un groupe peut constituer une matrice enveloppante pour chaque participant : chaleureuse, stimulante, permissive, sensible, sans jugement, bienveillant. Ainsi le groupe peut offrir les conditions favorables à l’expression des potentialités de chacun.

Accompagner un groupe de façon affective et intégrée demande certaines qualités que l’on peut développer comme la disponibilité, l’écoute et la valorisation des qualités de chacun.
Ce séminaire approfondit les éléments théoriques (dynamique de groupe, rôle du facilitateur, transfert)que l’on a besoin de maîtriser pour qu’un groupe offre un contenant affectif structuré et structurant.


Foto Greet Selderslaghs                       Foto Inge Struyf

Foto

 

Terug naar de inhoud