Multidimensionality.EU stelt voor - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Multidimensionality.EU stelt voor

Juli 2018 > Week 29
Naamloos 1

Multidimensionality.EU

Stelt voor

 

 

·       Introductieavonden: Ontmoet multidimensionele vrienden voorbij 3D.

 

·       Dag Workshops: Handelen en Leven vanuit je Bron

 

·       Jaaropleiding: Ascentie: de eerste stappen naar Christusbewustzijn (na intake)

 

 

Hoe kan een golf zich apart voelen van de zee.

 

Hoe komt het dan dat ‘IK’ claimt een individu te zijn?

En het alles rond zich verwerpt, als het andere,

met als resultaat een vijandige wereld,

en een klein angstig egootje.

Kan je zien dat dit (enkel) een keuze is?

En deze keuze in/bij jou ligt, en niet ergens daarbuiten?

 

1         Multidimensionality and choice

 

Wij zijn multidimensionele wezens.

 

Wat betekent dit? 

 

Wij ervaren hoofdzakelijk driedimensionaal, denken we .

 

Vanuit multidimensionaliteit  bekeken is dit een keuze, de keuze om (enkel) driedimensionaliteit ( 3D) te ervaren. Ja zeker, het is een collectieve keuze, vandaar...maar nog steeds een keuze.

 

Het gevolg daarvan is dat je broers en zussen, je co-ervaarders, driedimensionale  ervaringen voeden en delen met jou en jij met hen. Maar het blijft een keuze, zowel persoonlijk als collectief.

 

 

 

Het blijft een spelletje van kiezen.

 

Geven en ontvangen zijn één. 

 

Wat jij voedt, zal jou voeden.

 

Het begint en eindigt steeds bij ‘jou’.

 

Het spelletje, de keuze, zou je ‘vrije wil’ kunnen noemen. Jij kunt ‘vrij’kiezen wat te ervaren.

 

Echter kan jij enkel vrij kiezen uit de keuze die jou, ons allen aangeboden wordt. Leven is de enige keuze waaruit we kunnen kiezen. Je kunt voor dood niet kiezen. Dat is onmogelijk. Leven kent geen tegenpool.

 

Voor dood kiezen is eigenlijk en uiteindelijk voor een nieuw , ander leven kiezen. Dat noemen we reïncarnatie. Reïncarnatie is rusten en een nieuwe keuze voor een ‘ander’ leven kiezen. Het is kiezen voor een andere vorm van leven. Het is en blijft hetzelfde leven.

Je leeft slechts 1 maal, eeuwig. Dus waarom reïncarnatie?

 

Maak deze fout niet! Of beter, snap de collectieve keuze: het kiezen van een andere vorm van leven, als ervaringsgebied.  Het is nog steeds leven en dat blijft zo. Leven is.

 

Dus dood beter gedefinïerd, wordt dan: de keuze ‘veranderen van vorm’; even rusten en dan weer verder. Dat zou werkelijk, een vrije keuze zijn. En dan is het nog steeds leven.

 

 

We kunnen niet voor dood kiezen. Rusten ja, ophouden neen. Die keuze is er niet.

 

We kunnen kiezen een golf te zijn, leven in het leven, in de zee. Maar er is niets buiten de zee.

 

 

 

 

 

 

We kunnen kiezen uit leven of uit leven, dit leven of een ander leven, in deze vorm of in een andere vorm.

 

Maar geen leven, neen die keuze is er niet.

 

Gelukkig maar, niet !

 

 

 

Dat is keuze. Dat is multidimensionaliteit.

 

 

De keuze is nu aan jou:

 

Wat kies je: het 3D ervaren zoals je het nu kent of  zijn als een bron.

 

Wat nodig is dan, is om je oude 3D wereld los te laten, en die zit binnenin jou; de keuze die je maakt.

 

Snap wat kiezen is, vrij kiezen.

 

 

 

Heb je hulp nodig , hulp van anderen die jou steunen?

 

Wij maken samen met jou die keuze voor de bron.

 

•             Je kan het bij ons komen proeven in een contactavond.

•             Je kan mee aan tafel schuiven in een workshop.

•             Voor de hongerigen is er een 12 gangenmenu, een jaaropleiding.

 

 


2         Multidimensionaliteit en leren

 

 

Merk jij het ook, aan jezelf , aan (je)kinderen.

Ze zijn het moe, te moeten leren uit oude statische boeken; luisteren en slikken.

 

 

 

Dit is toch de oude 3D wereld: leren wat een ander heeft geleerd, onrechtstreeks.

 

Multidimensioneel leren is rechtstreeks leren, levend.

 

 

Rechtstreeks leren is je verbinden met de bron en leren vanuit die bron.

 

Het is praten met een boom of een kat.

 

Het is leren samen met jouw gidsen, met engelen of andere niet fysieke bronnen.

 

 

Het is je verbinden met je andere zelf uit het verleden of de toekomst, en zelfs dat niet.

 

Het is herinneren, buiten tijd.

 

HET openbaart zich. Jij hoeft niets te doen.

 

Je kunt slechts in eenheid leren. Snap je dat?

 

 

De zee is alles dat is, jij bent als de zee?

 

Verbind je met de zee voorbij kennis, naar weten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt niet leren als je je afsluit.

 

Een ‘IK’ leert niet echt. Hij leert kennen, vergelijken.

Het ‘IK’ zal nooit tot weten komen.

Een ego twijfelt eeuwig.

 

Vergelijken is je afsluiten voor het andere, het onbekende...schijnbaar voor jou. Het  maakt enkel een zeer beperkte  ik-visie mogelijk, een ivoren toren met een venster op de wereld , maar niet van de wereld.

 

‘Ik’ is de vertegenwoordiging van afscheiding.

 

Een golf die denkt dat het apart van de zee is, is niet alleen waanzin.

 

Het is gewoon niet waar en onmogelijk.

 

Het ego kan dan onmogelijk kennen wat niet bestaat.

 

Dit hoeft niet.

 

Dan is het ook nodig dat we onze driedimensionale definities van onszelf hier, die ander daar , die wereld ginds, loslaten. Muren laten verdwijnen die er nooit hebben gestaan, dan enkel door onze vrije keuze.

 

Die zelf gekozen collectieve definities dienen te verdwijnen, andere keuzes dringen zich op.

Waar stopt ‘ik’, waar begint ‘jij’. Zijn wij echt in ‘relatie’ als mijn zelfgekozen grens niet neergehaald mag worden.

 

 

Christusbewustzijn is niet verder af dan die ene keuze.

 

Wij zijn toch één!

 

 
 

3         Aanbod

 

3.1       Introductieavonden: Ontmoet multidimensionele vrienden voorbij 3D.

 

 

 

 

Tijdens deze avond zetten we onze eerste

stappen in de richting van multidimensionaliteit.

 

We maken contact met niet fysieke wezens in niet fysieke dimensies.

We oefenen ons, voorbij de derde dimensie te begeven, en onszelf te definiëren voorbij het fysieke, en ‘voelen’ wat dat voor ons lichaam en geest betekent.

 

Niet fysieke vrienden wachten al lang op deze mogelijkheid om ons voor te stellen aan andere kosmische familieleden, elders in andere ruimte/tijd vlakken .

 

 

INTRODUCTIEAVOND: Ontmoet multidimensionele vrienden voorbij 3D

 

DATUM:  23 en 30/08/2018 19HRS - 22HRS

 

Prijs: 15 euro

 

ADRES: Nazaretsesteenweg 98 , 9800 ASTENE

 

AANMELDEN EN CONTACT: INFO@MULTIDIMENSIONALITY.EU

 

WEBSITE: WWW.MULTIDIMENSIONALITY.EU

 

3.2       Dag Workshops: Handelen en Leven vanuit je Bron

 

 

Vaak hebben we onvoldoende zicht op ons leven en onze ervaringen daarin, gezien vanuit ons personage. In het midden van schijnbare chaos of drama is beslissen moeilijk.

Er is echter ook een ander perspectief, wat we vaak het hogere zelf noemen, of bron.

 

 

 

 

 

 

Deze bron is de rode draad in het verhaal.

 

 

 

 

Voor de meesten onder ons is het hoger zelf nog een mysterie en dus iets ver buiten ons. Dit lijkt enkel zo omdat het ons onbekend is en dus ‘niet van ons’.

 

Het grote belang met en vanuit je bron te werken kan niet feller benadrukt worden. Het is letterlijk levensnoodzakelijk. Inzicht krijgen, een overzicht hebben over je leven als een eenheid is van onschatbare waarde.

Anders dan het voortbewegen van punt naar punt, van probleem naar oplossing, naar een volgend probleem, biedt de bron een schitterend multidimensioneel perspectief. Het geeft ons de handvaten om vanuit eenheid te kijken en te handelen .

 

Wie zou zo een begeleider niet willen ontmoeten?

 

 WORKSHOP: Handelen en Leven vanuit je Bron

 

 DATUM:  24/08/2018 19HRS - 22HRS

 

Prijs: 150 euro

 

ADRES: Nazaretsesteenweg 98 , 9800 ASTENE

 

AANMELDEN EN CONTACT: INFO@MULTIDIMENSIONALITY.EU

 

WEBSITE: WWW.MULTIDIMENSIONALITY.EU

 

 

 

 

3.3       Jaaropleiding: Ascentie: de eerste stappen naar Christusbewustzijn

 

Het ego is wat we hebben gemaakt. Christusbewustzijn is wat we zijn. Het ego is ons verlengstuk van wie we denken dat we zijn.  Christusbewustzijn is  het verlengstuk van onze multidimensionaliteit, onze eenheid. Om de behoefte aan leren en ervaren in 3D te beëindigen, moet je weten wie je bent en wat dit betekent.

 

Velen van ons willen gewoon een goed leven leiden zonder eer te claimen, zonder grote ideeën over jezelf te hebben. Het is mogelijk om veel goeds te doen zonder te herkennen wie je bent, maar het is onmogelijk om te zijn wie je bent, en tegelijk te zijn waar de 3D wereld voor staat.

 

De 3D wereld staat voor afgescheiden zijn, maar afscheiding bestaat niet. Onze werkelijke erkenning van ons Zelf en onze erkenning van onze broers en zussen is waar de echte wereld voor staat.

 

We willen graag  elkaar helpen , onze onderlinge afhankelijkheid toegeven.

 

Vraag jezelf wat het is dat je tegen houdt.

 

 Zo bescheiden als we lijken te zijn in onze keuzes, laten we het ego nog steeds onze keuzes maken. Dit is geen nederigheid maar angst. Het ego vertegenwoordigt het 3D denken, het ‘ik  dat afgescheiden is van ...’

 

 

 

Hoe kan een golf zich apart voelen van de zee.

Kan je zien dat dit slechts een keuze is?

 

 

 

 

 

 

We maken van deze wereld misschien een betere plek, maar schaffen ze niet af. In onze aanvaarding om goede werken te doen en een goed persoon te zijn, aanvaarden we dienstbaarheid aan degenen in 3D die zich nog steeds als afgescheiden zien, los van hun Bron.

 

Los van hun Bron zijn ze bang, verward, doelloos , thuisloos, afgescheiden. Ze staan er alleen voor.

We klampen  ons vast aan de wetten van de mens en verwerpen de universele wetten. We claimen onze menselijke aard en verwerpen onze goddelijke.

 

In deze jaaropleiding kiezen we voor éénheid, de universele wetten.

 

Wij kiezen opnieuw ons te verbinden met de Bron.

 

Wij kiezen voor éénheid, voorbij 3D, voorbij afscheiding.

 

Je kan afscheiding niet verlaten via het ego, het ego dat afgescheidenheid vertegenwoordigt.

Het is de vijand niet. Het is simpel een vergissing, een oude keuze. Het was als  het hulpmiddel van een kind om te leren lopen, volwassen te worden.

 

Driedimensionaliteit en/of afgescheidenheid was een groeifase.

Wij zijn deze ontgroeit, nu, niet meer niet minder. Het is tijd.

 

 

 

JAAROPLEIDING: Ascentie: de eerste stappen naar Christusbewustzijn

 

 DATUM:  /09/2018 19HRS - 22HRS

 

 INTAKES vanaf 15/08/2018

 

Prijs: 2300 euro

 

ADRES: Nazaretsesteenweg 98 , 9800 ASTENE

 

AANMELDEN EN CONTACT: INFO@MULTIDIMENSIONALITY.EU

 

WEBSITE: WWW.MULTIDIMENSIONALITY.EU

 

 

 

 

 

 

Terug naar de inhoud