Mystieke Bron vzw organiseert 1ste lezingencyclus Psychotherapie en Mystiek - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Mystieke Bron vzw organiseert 1ste lezingencyclus Psychotherapie en Mystiek

Januari 2018 > week 1

Kosmisch Bewustzijn Het Westers bewustzijn is geworteld in de dualiteit en overwegend naar buiten gericht. Dit maakt dat de mens zich beweeg

                                                           

Kunt u dit bericht niet zien? Open het in een browser

Mystieke Bron vzworganiseert 1ste lezingencyclusPsychotherapie en Mystiek
This is the divider

Kosmisch Bewustzijn​

 

Het Westers bewustzijn is geworteld in de dualiteit en overwegend naar buiten gericht. Dit maakt dat de mens zich beweegt in een wereld van tegenstellingen en strijd, en bovendien het geluk buiten zichzelf zoekt. Externe vijanden zijn echter steeds een projectie van innerlijke vijanden. En wat je bestrijdt versterkt. Elke vorm van crisis, micro-of macrosociaal is de voorbode van een nieuw bewustzijn dat ons uitnodigt te reflecteren, en onze wezenlijke identiteit te ontdekken. De donkere nacht van de ziel confronteert ons met illusionaire Ego-identifikaties, overtuigingen en kwetsuren die het contact met ons ware wezen, onze kosmische identiteit versluieren. Een proces van bewustwording, doorvoeld ervaren, loslaten en loutering leidt tot een diepgaande transformatie, die het herstel van de bewuste verbinding met de mystieke Bron tot gevolg heeft, en dit zowel in het scheppend als liefdesaspect. Halen wordt stralen. Behoeftigheid wordt bewuste stralende aanwezigheid. Deze lezing schetst ons het pad van transformatie en groei in kosmisch bewustzijn.​

 

Datum: dinsdag 16 01 2018​

 

Partnerschap:een transpersoonlijk perspectief​

 

De transformatie van het bewustzijn vormt ongetwijfeld een bijzonder grote uitdaging in de hedendaagse partnerrelatie. Heel wat relaties bevinden zich in de crisissfeer als gevolg van een dualiteitsperceptie die zich weerspiegelt in projecties van oningevulde behoeftes, gekoppeld aan ideaalbeelden,schaduwprojecties, manipulaties en machtstrijd. Gevoelens van macht en onmacht wisselen elkaar af. Het loslaten van het dader-slachtofferschap is een immense bewustzijnsstap, die leidt tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid na reflectie en introspectie. Het moderne partnerschap wordt herkaderd in een groeiperspectief. Door een trigger te zijn voor elkaar kunnen beide geliefden in een andere vibratie komen, waarbij een diepere intimiteit en hartsverbinding mogelijk wordt. Zelfaanvaarding en aanvaarding van de ander opent een transpersoonlijk perspectief in de relatie, waarbij Ik-gerichtheid en gehechtheid transformeert in kwetsbaarheid en verbinding.

 

​Datum:dinsdag 06 02 2018​

 

Het Mystieke Huwelijk

 

In elke man en elke vrouw huist een mannelijk en vrouwelijk zieledeel. C.G.Jung noemde dit de animus en anima. De ontwikkeling van kosmisch bewustzijn vereist de integratie en verbinding van beide zieledelen. Jung benoemde dit proces als de conjunctio mysticorum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze maatschappelijke structuren, onbewust inspelen op dit integratieproces, waarbij de man vrouwelijke activiteiten op zich neemt en omgekeerd. De man die zijn anima onderdrukt is emotioneel ongevoelig, op macht belust,dominant, tactloos, agressief, en heeft een beperkt inlevingsvermogen. De vrouw die haar animus onderdrukt voelt zich onzeker, angstig, heeft weinig zelfvertrouwen, is afhankelijk en kan zich in de wereld niet manifesteren, dikwijls het gevolg van een afwezige vader. Pas wanneer beide zieledelen tot wasdom zijn gekomen, is een mystiek huwelijk mogelijk. Het mystieke aspect uit zich in een extatische ervaring van eenheid en heelheid.​

 

Datum: dinsdag 06 03 2018​

 

De Kracht van het Geloof​

 

Als je gelooft en je zegt tegen de berg:"Ga opzij,"dan gaat de berg opzij. Deze uitspraak uit de bijbel symboliseert de kracht van het geloof. Gedachten en beelden over onszelf en anderen waaraan we geloof hechten, bepalen grotendeels ons gedrag en handelswijze. In de wetenschap vinden we de kracht van het geloof terug in het placebo-effect. Onze geloofsovertuigingen worden in de kindertijd bepaald door externe autoriteiten zoals ouders, familieleden, leerkrachten, priesters en vervolgens door onze bewuste levenservaringen. Negatieve geloofsovertuigingen zijn meestal kwetsuur-gelinkt en nodigen uit tot bewustzijnsverruiming. Transformatie van geloofsovertuigingen gebaseerd op illusies, opent de poort naar waarheid en de Bron. Aan het geloof in God ontlenen mensen hoop, troost, kracht en vertrouwen. Wanneer het geloof gedragen wordt door de zielekracht wordt het een innerlijk weten.

 

​Datum:dinsdag 27 03 2018​

 

Psychiatrie met een Ziel​

 

De klassieke psychiatrie is gebaseerd op een materialistisch, medisch mensmodel met begrippen zoals diagnose, patiënt,ziektebeeld, behandeling. De patiënt is het slachtoffer van een ziekte, waarvan de oorzaken dienen gezocht in de verstoorde biochemische, hormonale en/of neurologische processen van het lichaam. Logischerwijs volgt daarop een chemische behandeling met medicatie. De psychiater gaat de strijd aan met het symptoom. In de transpersoonlijke psychiatrie beschouwen we het "ziektebeeld" als een crisis die de voorbode blijkt te zijn van een transformatieproces. In die zin verwelkomen we als het ware de aangereikte klachten als gidsen in een bewustwordingsproces. Uitgaande van een kosmisch-energetisch mensbeeld in continue verbinding met de Mystieke Bron van creatie, beschouwen wij elk zogenaamd ziektebeeld als een verstoring met het liefdesaspect van de Bron. Deze verstoring is meestal gelinkt met de kindkwetsuren uit de jeugd. De doorstroming van de Bron naar de Ik-persoonlijkheid wordt hierdoor gehinderd. Het "ziektebeeld" is een vervormde schaduwmanifestatie van de oorspronkelijke, onbewuste en onderdrukte kwetsuur. De verwerking van het trauma-gedeelte leidt tot heling en genezing, en bovendien tot transformatie en het herstel van de verbinding met de Bron. Psychiatrie met een ziel werkt vanuit het ZIJN met erkenning van de geestelijke sferen of dimensies waarin de cliënt zich bevindt.Psychiatrie en mystiek blijken vanuit transpersoonlijk perspectief sterk met elkaar verbonden te zijn.​

 

Datum:dinsdag 17 04 2018

 

De Spirituele kracht van Vergeving

 

​Kwetsuren die we vanuit het verleden met ons meedragen roepen dikwijls gevoelens op van onderdrukte wrok, woede of haat. Om nog meer pijn te vermijden sluiten we ons hart af, waardoor het moeilijk wordt om een liefdesstroom te blijven ervaren. Het gevoel van verbinding met de medemens gaat een stukje verloren en een nieuwe pijn dient zich aan, de pijn van afgescheidenheid en eenzaamheid. Om de vicieuze cirkel van zelfvernietiging te doorbreken, kunnen we contact maken met de pijn van datgene wat anderen ons hebben aangedaan, of wat we onszelf hebben aangedaan.Vergeven is loslaten, jezelf bevrijden van negativiteit, het slachtofferschap achter je laten. Vergeving is een emotioneel en spiritueel proces, een daad van nederigheid en overgave, waardoor het hart zich opent voor onvoorwaardelijke liefde. In deze lezing werpen we licht op de verschillende fasen van het vergevingsproces en tevens de mystiek-magische aspecten ervan.​

 

Datum: dinsdag 08 05 2018

 

De Helende kracht van de Humor​

 

In een wereld waarin de jacht op geld, bezit, luxe, prestatie en status gepaard gaande met een hoog stressniveau, belangrijke Ego-waardes zijn,is er over het algemeen weinig plaats voor humor. Weinig mensen kunnen nog spontaan en openhartig lachen. Dit wordt mede in de hand gewerkt door de overwegend negatieve berichtgeving in de media. Nochtans is reeds enige tijd bewezen dat regelmatig lachen de afscheiding van gelukshormonen zoals oxytocine tot gevolg heeft. Deze bevorderen de psychische en lichamelijke gezondheid. Veel mensen hebben een oordeel over "gek" doen. De angst voor gezichtsverlies en het in stand houden van de Ego-façade speelt hierin een grote rol. Pas als we kunnen afgaan, kunnen we echter ook opgaan, lijkt op het eerste gezicht een paradoxale uitspraak. Nochtans is dit de kracht van de clown in ons.De bereidheid tot afgaan leidt de val van het Ego in, en vraagt nederigheid en kwetsbaarheid. Door het gebruik van humor leren we relativeren,en gaan we minder dramatiseren. Humor zet ons op een ander been, leert ons het leven vanuit een ander perspectief te bekijken.Via humor wordt de individuele en collectieve schaduw van de maatschappij zichtbaar. Deze lezing brengt ons in contact met allerlei vormen van humor, geeft ons een beeld hoe we humor in ons leven kunnen integreren, en maakt ons bewust van de helende kracht van deze energie.​

 

Datum: dinsdag 05 06 2018​

 

Spreker: Willy Colebrants: - ontwikkelingspsycholoog en psychotherapeut

                                                    - gestalt, psychosynthese en transpersoonlijke

                                                       psychotherapie​

 

Praktische Informatie:​

 

Locatie: Congres en Meetingcenter Diependael 't Plein 1 2800 Mechelen

                  Hertogenzaal

​Aavangsuur: 20.00 u.​

Inkomprijs: € 15 of € 100 voor de ganse cyclus.​

Reservatie is aan te bevelen en kan via het doorgeven, van je naam op volgende
GSM-nummers: +32(0)476822053 +32(0)476626758
of via mail:
info@mystiekebron.com 

Alle activiteiten van de Mystieke Bron zijn terug te vinden op onze website: www.mystiekebron.com

 

Terug naar de inhoud