Opleiding in de 7 Kosmische Stralen - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Opleiding in de 7 Kosmische Stralen

December 2021 > week 49
Naamloos 1

 

Opleiding

 

De 7 kosmische Stralen


Psychologie van de universele werkelijkheid12 cursusdagen – online of ter plaatse

 

Vanaf dinsdag 28 december 2021

(naar de esoterische werken van Meester Djwhal Khul en A.A.Bailey)Het leven is iets dat zich verwerkelijkt. Het leven in een plant, een dier, een mens, een planeet,...dat leven bloeit open. Op een Intelligente manier, vanuit een bepaalde Bedoeling, gedragen in een kracht die we evolutie noemen. De 7 kosmische Stralen zijn het geheel van Krachten die samen de evolutie bepalen en uitdrukking geven. Zij werken in op het gevoelig leven, de ziel in elke vorm, waardoor dit leven zal reageren met zich op Hun bedoelde manier te verwerkelijken.


Laten we bijvoorbeeld de 2e Kosmische Straal van Liefde-Wijsheid instromen in ons bewustzijn, dan groeit de energie van Mededogen en Wijsheid in het leven in ons. Een gevolg is dat er iets meer universele Liefde zich verwerkelijkt in onszelf. Ons hart, de menselijke ziel, wordt daardoor opgebouwd in haar vermogen tot verbinding en eenheid waar te nemen tussen alle leven. Het hart wordt iets meer universeel liefdevol, omdat de 2e Straal van Liefde-Wijsheid toegang kreeg tot ons bewustzijn. Het bewustzijn ondergaat bijgevolg een vernieuwing en expansie, een evolutie.


Elke Straal heeft zijn eigenste Bedoeling om elk leven in bepaalde aspecten, Deugden, te helpen verwerkelijken. Elke aandacht, elke meditatie waarin we gericht zijn op de vurige werkelijkheid van een Straal, brengt deze Krachten in opbouw in ons leven en in het leven rond ons.


De opleiding is gericht op een ervaringsgerichte studie van de werking van de 7 Stralen. We leren deze Krachten voelen, hanteren en Hun uitwerking op onze eigen evolutie vast te stellen. Ons bewustzijn kent een opbouw in de universele Deugden. Dit betekent een transformatie en expansie van het bewustzijn in onszelf en rond ons.

 

 

Straal 1 - Wil, Doel en Kracht

Straal 2 - Liefde-Wijsheid

Straal 3 - Actieve Intelligentie of Licht

Straal 4 – Intuïtie, Harmonie door Conflict, Schoonheid

Straal 5 - Concrete Kennis of Wetenschap

Straal 6 - Toewijding en Abstract Idealisme

Straal 7 – Orde, Ritme en Magie
Meer info?
Klik hier

 

 

 

Stefan Van Meirhaeghe

Agni School – Hemelstraat 4 – Antwerpen

www.agnischool.com

stefan.vanmeirhaeghe@gmail.com

Terug naar de inhoud