TRAINING: Basisprincipes Familiesystemen Volgens Bert Hellinger - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

TRAINING: Basisprincipes Familiesystemen Volgens Bert Hellinger

September > week 37
Naamloos 1

TRAINING:

Basisprincipes Familiesystemen

Volgens Bert Hellinger

door Odilon Mets

KRACHT vanuit de STILTE en het lege MIDDEN

Bert Hellinger zegt: ‘het midden voelt licht aan.’ In ons midden worden wij neutraal en gecentreerd. Wij zijn ontvankelijk voor wat werkelijk is. Wij ervaren innerlijke rust en voelen moeiteloos ons potentieel en onze kracht.

De systemische inzichten van familieopstellingen volgens Bert Hellinger vormen het fundament van deze training.

De deelnemers leren de basiswetten van deze systeemleer kennen zowel aan de hand van hun eigen systeem of die vanuit hun arbeidssituatie. Hoe werkt een systeem, wat komt het ten goede en wat niet?

De leer van Bert Hellinger is toonaangevend voor het bewust worden van dynamieken die leiden tot conflicten en die het individu als het systeem ontwrichten. Alsook opent het nieuwe familieopstellen de weg die ons herverbindt naar een meer allesomvattende liefde.

Deze cursus is een onderdompeling in nieuwe ervaringen met ontdekkingen doorheen de filosofie, de pedagogiek en de orden van het helpen van Bert Hellinger. De deelnemers verwerven inzichten over het familiesysteem en complexe, moeilijke of conflictueuze situaties in alle relaties, o.a. ook op de werkvloer.
Complexe relaties zoals bij adoptiefamilies, pleeggezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en eenoudergezinnen, worden in beeld gebracht en er wordt gekeken wat werkt. Er worden enkele pragmatische systemische interventies aangereikt die de deelnemers in hun werkveld kunnen aanwenden.


De lesgever heeft twintig jaar praktische ervaring met dit werk. Hij heeft de internationale opleiding Hellinger Sciencia® bij Bert en zijn vrouw Sophie Hellinger en hun docenten voltooid en is gediplomeerd in het vak van familie- en systeemopstellingen aan de Université Européenne Jean Monnet.

WE WERKEN MET:      

• Systemische (familie)opstellingen, eigen opstellingen en thema’s uit het werkveld

• Demonstratieopstellingen waarbij de systemische inzichten en de werking ervan worden ervaren

• Waarnemingsoefeningen die de horizon vergroten

WE MAKEN KENNIS MET DE BASISPRINCIPES VAN HET FAMILIESYSTEEM:

• Iedereen heeft het gelijke recht erbij te horen

• De inzichten van Bert Hellinger over de orde in systemen en deze van het geweten

• De kracht van het innemen van onze unieke plaats in het systeem


WE OEFENEN OM:

• Onze waarneming van de innerlijke als uiterlijke ruimte te verwijden

• Onze kijk te verwijden van het IK en mijn tegenover naar het groter geheel, naar conflicten en       
  dynamieken binnen de bredere context van het systeem

• Onze oordelen, aannames, projecties, intenties en zienswijzen te verstillen en ons te begeven naar de       liefde voor al wat is

DOELGROEP:

• Professionals in de zorg- en hulpverlening en al diegenen die in een of andere vorm volwassenen,
   jongeren en kinderen begeleiden

• Voor allen die nieuwe diepgaande ervaringen en inzichten wensen en hun horizon willen verleggen. OEFENEN OM:

PRAKTISCH:

DEELNAMEPRIJS:

Is 330 euro voor de 3 dagen

Steeds inschrijven en betalen voor de hele reeks.

(inhaaldagen zijn mogelijk)

WAAR:

9180 Eke-Nazareth (nabij Gent), CENTRUM VOELEN

Sint-Annastraat 7

DATA:

Zondag 22 september, Zondag 13 oktober, Zaterdag 2 november 2019

Telkens van 10u00 tot 17u00.

TRAINING:

Systemisch werk Familieopstellingen naar Bert Hellinger

door Odilon Mets

AANMELDING en INFORMATIE:

info@bewustzijnshuis.be,

Voor informatie: +32 (0)3-772 16 48 - GSM: +32 499 75 32 35

Bewustzijnshuis:

Odilon Mets,

Original Hellinger® Familiesteller

Anke Hornbüssel, pre- en perinatale trauma-integratie

Kernemelkstraat 148, B-9112 Sinaai, België

www.bewustzijnshuis.be

Terug naar de inhoud