Training in Psychospiritueel Werk - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Training in Psychospiritueel Werk

augustus > week 32
Naamloos 1

 

          SCHOOL VOOR PSYCHOSPIRITUEEL WERK

          Training in Psychospiritueel Werk.

              Start van een nieuwe doorlopende groep.

           met

             Douwe Nutterts

 

 

 

In ieder van ons ligt een hele wereld verborgen en als jij weet hoe je kunt kijken en leren, heb jij de sleutel van de deur tot jouw innerlijke in jouw handen. Niemand kan jou deze sleutel geven of deze deur openen, behalve jijzelf.

                                          - J. Krishnamurti

 

Psychospiritueel werk.

Psychospiritueel werk is een vorm van innerlijk werk dat hedendaagse dieptepsychologie verbindt met spirituele kennis uit de contemplatieve tradities, zowel boeddhistische meditatietechnieken alsook Soefi wijsheid van onze essentie. Psychospiritueel werk is niet enkel een synthese van bestaande kennis, het is gebaseerd op een nieuw geïntegreerd  begrip van de relatie tussen onze persoonlijkheid en onze ware natuur. Essentie of onze Ware Natuur is een levende Aanwezigheid, die allerlei kwaliteiten heeft die we rechtstreeks kunnen ervaren. Door dit werk te doen krijgen we de mogelijkheid om onze diepste essentiële natuur te ontdekken en te realiseren.

Doorheen de tijd, hebben mensen een intuïtie gehad voor een diepere dimensie van het bestaan die we in ons werk Essentie noemen. Essentie is geen object dat we ontdekken in ons innerlijke: het is onze Ware Natuur. De beleving en realisatie van Essentie is de centrale taak van spiritueel werk en spirituele ontwikkeling. Psychospiritueel werk is een combinatie van meditatie en het diepgaand onderzoeken van je ervaring ‘in het moment’. Het werk maakt je meer bewust van je presence of aanwezigheid waardoor jouw presence je innerlijke reis en dagelijkse leven begint te ondersteunen en te doordringen. De centrale methode is open inquiry of zelfonderzoek vanuit jouw ervaring ‘in het moment’. We streven niet een bepaald ideaal na, maar we verwelkomen wat er is en dit is de eerste stap in jouw eigen unieke ontwikkeling en het ontvouwen en verdiepen van jouw eigen ervaring.

 Psychospiritueel werk is geen psychotherapie. Het begint daar waar de meeste psychotherapeutische benaderingen eindigen. Er is niet enkel aandacht voor emoties en gedachten. De nadruk ligt op de contactbreuk (en het herstel van het contact) met onze Ware Natuur, ons Zijn of onze Essentie.

Het werk laat je ervaren wat het Essentiële domein inhoudt, maar ook hoe jouw persoonlijkheid werkt en hoe jouw essentie en jouw persoonlijkheid met elkaar verbonden zijn. We treden onze psychologische patronen en structuren tegemoet vanuit onze essentie, zodat jouw essentie de basis kan worden van waaruit je leeft en handelt. De school voor psychospiritueel werk is het kader waarbinnen het onderricht plaatsvindt. We bieden korte workshops aan, individueel proceswerk alsook langer lopende groepen. De school bestaat uit mensen die zich engageren in een lange termijnproces van psychospirituele ontwikkeling.

Voor wie: Psychospiritueel werk is bedoeld voor mensen die vertrouwd zijn met innerlijk psychologisch werk, persoonlijke ontwikkeling en meditatie. Het opnieuw contact maken met onze levende essentiële stroom kan een deel zijn van jouw innerlijke reis. De innerlijke reis begint doordat we ons richten op de waarheid en ontwikkelt zich doorheen de tijd naar een diepe liefde voor de waarheid.

De gids en leraar: Douwe Nutterts  (1958) is een leraar van Essentie en Psychospiritueel werk. Hij is een leraar in de Diamond Logos, ontwikkeld door Faisal Muqaddam. Hij was gedurende 6 jaar een leerling van de Ridhwan school in de VS en heeft 3 jaar bij Sandra Maitri gestudeerd. Hij is een gepassioneerd zoeker in een aantal meditatieve en spirituele disciplines en heeft veel aandacht voor de verschillende boeddhistische scholen en de ZIJNS-georiënteerde stromingen. Hij is tevens opgeleid in een aantal  psychotherapeutische benaderingen die vertrekken vanuit de humanistische en transpersoonlijke psychologie.

 

Introductie workshop.

De introductie workshop van Ego naar Essentie is een inleiding in het perspectief en de beoefening van Psychospiritueel werk. De workshop is een combinatie van lezingen, meditaties en experientiele oefeningen in inquiry en is het begin van een nieuwe doorlopende groep in Psychospiritueel werk. Deze workshop is een mogelijkheid om contact te maken met essentiewerk, waarbij we onderzoeken wat essentie is, hoe we het contact ermee verloren hebben en hoe we het contact ermee geleidelijk kunnen herstellen.

 

De opleiding start op donderdag 28 September 2017.  De workshop Van Ego naar Essentie gaat door op 9 – 10 September 2017.  Het volgen van de workshop is een vereiste om deel te nemen aan de opleiding.

Contactinformatie:

www.psychospiritueelwerk.com      email:  dnutterts@skynet.be

 

 

 

 

              

 

Terug naar de inhoud