Zielsgerichte boodschappen - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Zielsgerichte boodschappen

September > Week 39
Naamloos 1

Beste,

 

Reeds meer dan 300 mensen kregen een telepathische boodschap van M. Morya via Pia.

Velen worden hierdoor diep geïnspireerd en aangemoedigd om de innerlijke weg verder te gaan.

Velen krijgen ook antwoorden op innerlijke vragen.

 

Vandaar dat er in het najaar wederom telepathische namiddagen georganiseerd worden in verschillende regio's.

 

Tevens is het vanaf heden ook mogelijk:

 

- een individueel consult voor een telepathische boodschap met specifieke vraagstelling bij Pia aan te vragen.

Gelieve je afspraak via mail aan te vragen: jan.gyselinck@skynet.be

 

- een telepathische boodschap met specifieke vraagstelling via mail aan te vragen en te laten opsturen.

Gelieve je vraag met specifieke vragen via mail aan te vragen:  jan.gyselinck@skynet.be

 

 

Doordat M.Morya zijn Licht, Liefde en Kracht wenst te verankeren in het bewustzijn van miljoenen mensen, zullen we op zondag 25 november van 10u tot 17u een Morya-dag organiseren met diepgaande toelichtingen, meditaties en telepathische boodschappen in de Gregoriuszaal van de Abdij van Zevenkerken.

Mocht u interesse hebben, gelieve ons dit dan door te mailen: jan.gyselinck@skynet.be

Binnenkort krijgt u dan de uitnodiging.

 

In de Vreugde van de M.Morya,

 

Hartelijke groeten,

Jan en Pia Gyselinck-Yesimala

 

https://www.collegeofesoterichealing.com/inschrijven/telepathische-namiddagen-met-meester-morya

 

 

 

Telepathie en healing

Zielsgerichte boodschappen

met Pia Yesimala

In de Vreugde van de Meester Morya

In Brugge, Turnhout, Deinze, Huldenberg, Boechout, Leuven,... 

In het najaar ook in Nederland ...

 

Pia heeft van kindsbeen af telepathische, mediamieke en intuïtieve vermogens.

Zij maakt op een liefdevolle wijze contact met je ziel, je Gidsen, de Meesters, de Engelen, …

om je een boodschap te geven vanuit de innerlijke werelden.

 

Tijdens deze telepathie en healing namiddagen zal Pia eerst met een algemene boodschap van Meester Morya beginnen en 

vervolgens in groep voor iedereen individueel een persoonlijke boodschap van Meester Morya geven. 

Zij sluit de namiddag af met een korte meditatie.

Tijdens de namiddag is er een diepgaande healing door Meester Morya.

 

Er is tijdens elke namiddag enkel plaats voor 20 personen.

Gelieve een dictafoon en/of GSM mee te brengen om de boodschap op te nemen.

Elke plaats dient op voorhand gereserveerd en betaald te worden.

 

Op de volgende namiddagen zijn er telepathie-bijeenkomsten:

In Deinze, op maandag 24 september 2018 van 14u tot 16u30 - volzet

In Leuven, op donderdag 4 oktober 2018 van 14u tot 16u30

In Brugge, op maandag 8 oktober 2018 van 14u tot 16u30 - bijna volzet

In Turnhout, op donderdag 18 oktober 2018 van 14u tot 16u30

In Boechout, op maandag 22 oktober 2018 van 14u tot 16u30

 

Voor Brugge, Turnhout, Deinze, Leuven, ... is inschrijven noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be 

 

Wees tijdig met uw inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt tot 20 personen.

 

Plaats: In Brugge, CEH, Ezelstraat 24, 8000 Brugge, 0473/135162

In Turnhout, CEH, Renier Sniedersstraat 5/4, 2300 Turnhout, 0473/135162

In Deinze, Shamballa, Ten Bosse 78, 9800 Deinze, 0474/748704

In Leuven, Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, lokaal B14, 3000 Leuven

In Boechout, bij Gerd Bridts, Kapelleveldstraat 8, 2530 Boechout, 0495/65 65 01

In Huldenberg, Equivvox, Cahystraat 21, 3040 Huldenberg, 0475/692408

 

Door Pia Yesimala: Reaching the Jewel of the Heart

Bijdrage: 30 euro/namiddag

 

Je inschrijving is definitief door storting van 30 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50

(BIC BKCPBEB1BKB) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Telepathie - Brugge/Turnhout/Deinze/Huldenberg/Boechout/Leuven/ ....

 

+++

27/03/2018

 

Meester Morya:

Deze telepathie namiddagen en momenten geven een kans aan de mensen die aanwezig zijn om te voelen

dat de afstand tussen de innerlijke werelden en hun eigen wereld niet zo groot is, 

dus dat mensen daardoor steeds meer en meer in hun eigen ziel kunnen geloven, vertrouwen en daar mee leven.

Deze telepathische boodschappen zijn er om jou een perspectief te bieden van je eigen leven, van hoe je eigen ziel zich ontvouwt in je leven, 

dat je beseft dat je niet alleen bent en niet alleen je leven leeft maar dat je gezien wordt, dat je leven beschermd is, en dat je leven geleid wordt.

 

Jullie zijn geen marionetten. 

Het gaat er niet om dat Wij jullie leven bepalen, het gaat wel om de grote Krachten,

de grote bewijstzijnstoestanden waar jullie nu steeds meer en meer in komen. 

De ziel is een zeer belangrijk onderdeel van het geheel en dus in die hoedanigheid wordt ook de ziel door de innerlijke werelden, 

door Ons geleidt om bepaalde bewustzijnstoestanden die belangrijk zijn voor je eigen leven neer te zetten tot in de stof.

Het leven is veel meer, en dat weten jullie, anders zouden jullie hier niet aanwezig zijn,

maar anderzijds is het ook maar een fractie van wat het is, dat je kan waarnemen. 

 

Deze boodschappen geven je een kans om dieper te kijken in jezelf, om in de verwondering en de schoonheid van je ziel

steeds meer en meer te gaan geloven en ook waar te nemen en te zien bewegen in jouw dagelijks leven.

Je kan tegenslag tegenkomen of wat binnen het aardse bestaan als tegenslag wordt gezien,

maar dat je dan tegelijkertijd de aspecten van de ziel daarbij waarneemt en 

ziet welke grote groei in Mededogen, in Kracht ontwikkeld wordt door die zogezegde tegenslag,

dan geeft dit een veel ruimer perspectief aan je eigen leven.

 

Er is een uitwisseling van vreugde tussen Ons en jullie. 

Het is fijn om met elkaar in contact te zijn.

Als je luistert naar deze boodschap is het een soort overdracht van Mijn Licht, van Ons Licht in jullie. 

Er is dus een interactie in bewustzijn die plaatsvindt die ook heel belangrijk is.

Het werkt ondersteunend, opbouwend en verlichtend.

 

Via dit kanaal van Pia zal het niet alleen Ik zijn die spreekt, maar zijn er ook een aantal anderen.

Het is niet de eerste keer dat Pia dit werk doet.

Het is een oude verbinding die terug opengesteld wordt.

 

Mijn zegen rust op dit centrum.

Mijn zegen rust op elk van de leerlingen die in dit centrum les volgt en

ook ontwaakt in hun eigen innerlijk bewustzijn.

Meester Morya

 


Terug naar de inhoud